WCVA Logo

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg ar MAP. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Applications may be submitted in Welsh and English on MAP. Any application submitted in Welsh will be treated no less favourably than an application submitted in English.